INTERVENTII DE URGENTA
grand gaz

Politica de confidentialitate

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general. 
Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru GRAND GAZ SRL şi sunt proprietatea exclusivă a GRAND GAZ SRL. De asemenea, GRAND GAZ SRL deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo- urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al GRAND GAZ SRL.
Deşi depunem toate eforturile pentru a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, pentru a prezenta in mod cat mai clar şi concis toate informaţiile din acest site, GRAND GAZ SRL nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori. GRAND GAZ SRL nu este si nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. Vă asigurăm că depunem toate diligenţele pentru remedierea eventualelor erori.

GRAND GAZ SRL nu oferă nici o garanţie şi nu îşi asumă nici o responsabilitate nici pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici GRAND GAZ SRL, nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru nici un fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

Orice formă de mesaj şi material transmis către GRAND GAZ SRL prin intermediul Internetului este şi va fi prin urmare considerată ca neavând caracter confidenţial şi protejată de legea proprietăţii intelectuale. Prin transmiterea sau oferirea oricăror informaţii sau materiale către această pagină de Internet, vă exprimaţi acordul ca SC GRAND GAZ SRL să folosească informaţiile oferite de dumneavoastră în orice scop, inclusiv reproducere, transmitere, publicare, emisie radio – TV sau trimitere prin poştă. Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia celor făcute de GRAND GAZ SRL, precum si realizarea de link-uri către site-ul GRAND GAZ SRL, fără acordul în prealabil din partea sa, dă dreptul SC GRAND GAZ SRL să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

GRAND GAZ SRL SA nu este responsabil pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site- ul SC GRAND GAZ SRL şi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GRAND GAZ SRL asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clientilor şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de catre clienti unor terţi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către GRAND GAZ SRL în temeiul legii, cu bună credintă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii de catre GRAND GAZ SRL, respectiv prestarea serviciilor de catre companie.

Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, şi că este în cunoştinţă de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în special de: (a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere şi în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de catre GRAND GAZ SRL, (b) dreptul de intervenţie asupra datelor (de a cere şi obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum şi notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau disproporţionată faţă de scopul legitim care ar putea fi lezat), (c) dreptul de opoziţie (de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia unor dispoziţii legale contrare), (d) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost încălcate şi repararea prejudiciului încercat.”

[1.] Securitatea datelor
[1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, GRAND GAZ SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat.
[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau communicate acolo unde este cazul.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor
[2.1] Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele [5.] și [6.]).
[3.2.] Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul [7.] și Cookie-Richtlinie.

[4.] Parteneri
GRAND GAZ SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, și anume diverse agentii de marketing si societati de sondare a opiniei, in scopurile mentionate in prezenta politica, inclusiv companii care asigura servicii pentru mentinerea site-ului.
Partenerii sunt atent selectați și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.


[5] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul
Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare:
Formular de contact general
 Formular de contact (material informativ, modele, cumpărare produse, detalii tehnice, solicitare oferta, accesorii, apreciere și critici, altele): La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare (email, telefon, nume, prenume), serviciu/servicii alese, informații privind adresa precum și textul solicitării dumneavoastră).
 Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde
credibil.
 Durata de stocare: 12 luni
 Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va
vom putea furniza informatiile solicitate.

[6.] Cookies și Social Plug-ins
Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie).
Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.


[7.] Drepturile persoanelor vizate
Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:
[7.1] Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.


[7.2] Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.


[7.3] Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.


[7.4] Dreptul la limitarea procesării
Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele
cazuri:
– contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite
să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
– procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă
opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,
– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut,
dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor
pretenții legale sau
-ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


[7.5] Dreptul la transmiterea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră
cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în
măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui
contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.


[7.6] Dreptul la contestare În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru
îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care
facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în
măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter
personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui
motiv.


[7.7] Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului austriac sau
european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile
dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles
că aveți dreptul să vă adresați Autorității Romane pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități
europene de supraveghere.
Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de GRAND GAZ SRL printr-o notificare la adresa de e-mail
contact@grandgaz.ro